PROMOCJE

Rekrutacja

std2

MATURZYŚCI

dotyczy osób, które do egzaminu maturalnego przystępują w 2020 roku i zarejestrują się w systemie Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów w terminie 01.06.2020 -30.06.2020.

 • opłata rekrutacyjna 0 zł (oszczędność 400 zł)
 • wpisowe – 0 zł (oszczędność 85 zł)

NIŻSZE ROCZNE CZESNE:
Studia jednolite magisterskie:

 • PSYCHOLOGIA – 4000 zł (oszczędność 1000 zł)
 • PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA – 3360 zł (oszczędność 840 zł)

Studia I stopnia:

 • KRYMINOLOGIA – 3600 zł (oszczędność 900 zł)
 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – 3040 zł (oszczędność 760 zł)
 • OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – 3600 zł (oszczędność 900 zł)
police@1

WETERANI, WETERANI POSZKODOWANI, ŻOŁNIERZE ZAWODOWI, PRACOWNICY POLICJI: ZNIŻKI DLA POSIADAJĄCYCH LEGITYMACJĘ WETERANA

 • Zniżki w opłatach na studia I i II stopnia w wysokości 15 %.
 • Zniżki w opłatach czesnego na studia podyplomowe w wysokości 10%.
 • Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez Uczelnię oraz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w wysokości 10%.
WETERANI

ZNIŻKI DLA POSIADAJĄCYCH LEGITYMACJĘ WETERANA POSZKODOWANEGO

 • Zniżki w opłatach na studia I i II stopnia w wysokości 50 %.
 • Zniżki w opłatach czesnego na studia podyplomowe w wysokości 20 %.
 • Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez Uczelnię oraz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w wysokości 10%.
AR,MY

ZNIŻKI DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH, PODOFICERÓW, OFICERÓW, ŻOŁNIERZY WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

 • Zniżki w opłatach na studia I i II stopnia w wysokości 10 %.
 • Zniżki w opłatach czesnego na studia podyplomowe w wysokości 10 %.
 • Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez Uczelnię oraz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w wysokości 10%.
 • Najbliższa rodzina osób objętych powyższą zniżką otrzymuje 10 % rabatu na całą ofertę edukacyjną uczelni.zystwo Wiedzy Powszechnej w wysokości 10%.
POLICJA

PRACOWNICY POLICJI:

 • 10% zniżki na wszystkie studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie oraz na wszystkie studia podyplomowe.
 • 10% zniżki na kursy organizowane przez ANS TWP oraz kursy i szkolenia realizowane przez TWP.
SENIOR

SZCZECIŃSKA KARTA SENIORA, SZCZECIŃSKA KARTA RODZINNA:

 • Posiadaczom kart oferujemy 10 % zniżki na całą ofertę edukacyjną.
FAM

PROMOCJA RODZINNA

 • 50 % zniżki na zajęcia w ramach Uniwersytetu III Wieku w momencie zapisania wnuczki lub wnuczka na zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Humanistycznego.
 • 80 % zniżki na zajęcia w ramach Uniwersytetu III Wieku w momencie zapisania osoby z najbliższej rodziny na studia I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie z Psychologii i Prawa.
straz miejsca

PRACOWNICY STRAŻY MIEJSKIEJ

 • 10% zniżki na wszystkie studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie oraz na wszystkie studia podyplomowe.
 • 10% zniżki na kursy organizowane przez ANS TWP oraz kursy i szkolenia realizowane przez TWP.
frk

PRACOWNICY STRAŻY POŻARNEJ

 • 10% zniżki na wszystkie studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie oraz na wszystkie studia podyplomowe.
 • 10% zniżki na kursy organizowane przez ANS TWP oraz kursy i szkolenia realizowane przez TWP.